Shiva Anoushirvani
anoushirvani.shiva@gmail.com
A mobile version of this website is a work in progress. Meanwhile, go look at your desktop
:)

The Tame and the White

Film, 10 min. 2014

The Tame and the White portrays a power struggle focusing on the horse – a thousand-year-old symbol of status and domination.

Set in an idyllic rural stable situated in its own abyss surrounded by mighty trees, a couple of children are fighting for the upper hand. Owning a horse, being able to handle the horse, and having the right equipment, gives certain privileges. But the stable is not a democratic environment. On the contrary, the context reveals the radically different terms for being allowed to develop knowledge and skills, and thus, the potential to attain a higher position in the strict hierarchy. The way in which the girls handle a white horse, and each other, uncovers a state of subjection and struggle. The constant barking of dogs can be heard in the background. Throughout the movement between the stable and the outdoor school it eventually turns into a pleading for help, or possibly a battle cry. The menacing bark presages a potential reversal of power when everything is suddenly put at stake. How long will the tamed submit to domination?

The hierarchical riding school setting of the film represents a global history, with its perpetual injustices and unfair distribution of wealth. Repetitive scenes from the stable and riding course show the competition for knowledge and privilege, and the structural repression that stretches far beyond the confines of the stable.

Det tama och det vita

Film, 10 min. 2014

Det tama och det vita är en tio minuter lång film om maktspel och statussymboler. Mitt i en idyllisk stallmiljö bortom staden, som i en avgrund mellan de höga träden, pågår ett maktspel mellan ett par barn. Ljudet av skällande hundar hörs i bakgrunden. Scenerna växlar mellan stallet och ridbanan. Med repetitiva scener undersöker filmen olika lager av maktförhållanden rörande genus, statussymboler och klass.

I Dagens Nyheter i oktober 2014 skriver journalisten Julia Svensson om filmen, “Här blir hästvärldens sociala sammanhang en träffande bild av en global historia av orättvis makt- och resursfördelning som fortfarande är otäckt självklar.”

Kring hästen finns en stark symbolik i relation till frihet, vilket ofta har använts till exempel inom populärkulturen där en häst och dess ryttare rider mot solnedgången. Här gestaltas den privilegierades frihet då denne får tillgång till hästen. Hästen har också i maktsammanhang bland kungar och makthavare, inte minst i målningar varit synlig för att spegla kungens makt.

I filmen Det tama och det vita används attribut inom stall- och ridskolemiljön för att tala om samhällets historiska och pågående maktrelationer. Det är inte ridtjejer eller stallet i sig som är centralt för konstnärens undersökning och gestaltning. Hästen och ridskolans attribut används framförallt som exempel för att förkroppsliga historieskrivning och maktspel. Ett spel som handlar om kunskap och privilegier. Filmen berättar om strukturella förtryck och maktspelets regler även utanför stallets väggar. Stallet skulle kunna vara vilken homogen miljö som helst.

svenska