Shiva Anoushirvani
anoushirvani.shiva@gmail.com
A mobile version of this website is a work in progress. Meanwhile, go look at your desktop
:)

The last memory before the silence

Photography (C-print), wooden frame, blackout fabric, jewellery boxes collected from pawn shops, flea markets, friends and family. 2016

The last memory before the silence takes its starting point in the memory of a ring of large sentimental value that the artist’s mother hid in her earlobe when she fled from Iran to Sweden. The title refers to stories of migration that are often forgotten, how these difficult stories are silenced both within families and in society at large. The artwork takes a personal memory and draws parallels to current refugee policies, specifically the Danish so called “jewellery law”. The law was passed in Denmark in 2016 and demands that asylum seekers deposit items, such as jewellery and cash, to a value of 10 000 Danish crowns in order to finance their subsistence. 

svenska

Det sista minnet innan tystnaden

Fotografi (C-print), träram, mörkläggningstyg, insamlade smyckeaskar från pantbanken, loppmarknader och från vänner och familj. 2016

Det sista minnet innan tystnaden består av en fotografi- och föremålsbaserad installation som utgår från ett minne om en ring med stort affektionsvärde som konstnärens mor gömde i sin örlob under flykten från Iran till Sverige. Titeln refererar till hur historier om flykt hamnar i glömska, hur det råder tystnad kring de svåra historierna inom familjer såväl som i samhället i stort. Verket tar ett personligt minne och drar paralleller till flyktingpolitiken idag, specifikt till det som i dansk folkmun kallas “Smyckeslagen”. Lagen trädde i kraft i Danmark år 2016 och går ut på att asylsökande ska lämna ifrån sig värdesaker såsom smycken och kontanter till ett värde av över 10 000 danska kronor. På så sätt ska flyktingar finansiera sitt uppehälle.