Shiva Anoushirvani
anoushirvani.shiva@gmail.com
A mobile version of this website is a work in progress. Meanwhile, go look at your desktop
:)

Olimpia’s tears

Performance, photographic works (C-print), projected photographic works, reading: short scenic tales of tears, 2018

Fragments of memories about tears are read out loud and allowed to interact with the photographic works in the room. The texts are short stories about tears that the artist has collected from her surroundings and that treat the existence of tears from a physiological and sociological perspective.

Olimpias tårar

Performance, fotografisk verk (C-print), projektion fotografiska verk, uppläsning: korta sceniska berättelser om tårar, 2018 

Fragment av minnen om tårar läses upp och samspelar med de fotografiska verken i rummet. Uppläsningen består av korta berättelser om tårar som konstnären samlat på sig från sin närmsta omgivning och som berör tårars existens ur fysiologiskt och socialt perspektiv.

svenska