Shiva Anoushirvani
anoushirvani.shiva@gmail.com
A mobile version of this website is a work in progress. Meanwhile, go look at your desktop
:)

Love when you seek shelter in a menacing place

Installation. Sheet metal on sketching paper, glass, mirror, sculpture

The personal shift between dreams, hope, longing and reality is captured in a personal “love curve” sketched as a seismic wave in Shiva Anoushirvani’s piece Kärlek, När du söker skydd I en plats full av hot. The “love curve” is a set of rhythmic markings, reflecting the timeline from her birth until present day. Here memory is condensed into abstract lines, which we view as a reading of earthly eruptions. Are these peaks of elastic shock waves moments of joy or sadness, passion or grief? Shiva does not expose what they are but visually we can feel the physical impacts through the reading of the seismic wave. 

Text: Roberto Ekholm 

svenska

Kärlek, när du söker skydd i en plats full av hot

Installation. Bleck på arkitekturpapper, glas, spegel, skulptur

I Shiva Anoushirvanis verk Kärlek, när du söker skydd i en plats full av hot fångas våra individuella växlingar mellan drömmar, hopp, längtan och verklighet i en personlig “kärlekskurva”, framskissad som en seismisk våg. Minnen kondenseras ihop till abstrakta linjer och kan läsas som jordskalv. Är det stunder av lycka eller sorg, passion eller förtvivlan vi ser som elastiska stötvågor? Shiva avslöjar inte vad de är, men vi förnimmer en fysisk påverkan när vi visuellt tyder den seismiska vågen.

Text: Roberto Ekholm