Shiva Anoushirvani
anoushirvani.shiva@gmail.com
A mobile version of this website is a work in progress. Meanwhile, go look at your desktop
:)

Work a Work

2017-2020

Work a Work är ett konstnärligt forskningsprojekt som initierades av Konstnären och forskaren Karin Hansson. Gruppen består av konstnärerna, Åsa Andersson Broms, Shiva Anoushirvani, Nils Claesson, Karin Hansson, Per Hasselberg och George Kentros. Forskningen bedrevs på Kungliga Konsthögskolan med stöd av Vetenskapsrådet åren 2017-2019. Under 2020 fortlöper forskningen och tar andra former. Inom ramen för forskningsprojektet Work a Work bedriver samtliga deltagare sina enskilda konstnärliga forskningsprojekt, parallellt bedrivs gemensamma seminarier på tematiken samt ett gemensamt projekt vid namn Konstnärslön.nu. 

Initialt utgick forskningen från frågeställningen, vad innebär det att utföra ett arbete? Flera av forskarna höll ett indirekt förhållningssätt till den nämnda tematiken “arbete” och “lönearbete” samtidigt som det återkopplas till: Vad betyder arbete idag? Vad är meningen med arbete och hur förhåller vi oss specifikt till lönearbetet? I forskningen användes en metodik inom Memory Work. Denna varian av *Memory work var ett verktyg för att nå ett djupare förståelse för deltagarnas relation till ämnet. Den genererade i en metod som förde deltagarna tillbaka till deras historier och individuella relation och förhållningssätt till ämnet, för att vid ett senare skede vidareundersöka tematiken via andra metoder och tekniker, enskilt och i grupp.

*Memory work
Click here to read more

Forskningen har genomförts med stöd av Vetenskapsrådet. Ingående texter om projekten kommer att publiceras inom kort.

Love's Labour

Performance, 15 minutes