Shiva Anoushirvani
anoushirvani.shiva@gmail.com
A mobile version of this website is a work in progress. Meanwhile, go look at your desktop
:)

Love’s Labour: Kärlekens arbete (i våldets närvaro)

Performance, 15 min. “Love's Labour (0.0, 0.0, 0.0)ˮ ägde rum på Fylkingen i mars 2019

Kan våld förskona oss från våld? Författaren Édouard Louis skriver “Våldet förskonade oss från våldet” och refererar till hans uppväxt som bestod av våld, rasism och homofobi. Han menar att han delvis är förskonad från en slags fysisk våld i hemmet som gått i arv. Hans far bröt det mönstret. I Louis historier är våldet fortfarande påtagligt och tar sig uttryck i andra metoder som exempelvis i det verbala. Han talar om ett strukturellt våld som är orsakad av lönearbete med dåliga löner, fattigdom och frustrationer ute i samhället såväl som i hemmet. I Performance-verket Love's Labour undersöks hur våldet påverkar kärleken och hur längtan efter kärlek kan bli ett evigt pågående tungt arbete i skuggan av våldet. Verket behandlar frågor såsom: Hur våldets närvaro påverkar vår uppfattning av kärleken? Hur påverkas våra livsmönster när vi växer upp i hem med våld och destruktiva relationer? Performanceverket ställer ensamheten mot tvåsamheten samtidigt som den undersöker kärlek ur ett framtidsperspektiv där roboten kan ersätta en mänsklig kropp och själ. Är det någon skillnad mellan *robot och människa i hur vi har programmeras att älska? 

Forskningen tar delvis avstamp i teorier om den moderna kärleken och hur kärlek kan kapitaliseras.

Ref. The Making of emotional Capitalism Eva Illouz, 2007. Därför gör kärlek ont,  Eva Illouz, 2016. Våldets historia, Èdouard Louis, 2016. Göra sig kvitt Eddy Bellegueule, Èdouard Louis, 2014. Vem dödade min far, Èdouard Louis, 2018. All about Love, Bell Hooks, 2001

Länk till forskningens hemsida:
http://temporaryart.org/workawork/
Länk till event:
https://fylkingen.se/node/2564

*Robot is drawn from an old Church Slavonic word, robota, for servitude, forced labor.

Forskningen har genomförts med stöd av Vetenskapsrådet. Ingående texter om projekten kommer att publiceras inom kort.

Love's Labour

Performance, 15 minutes