Shiva Anoushirvani
anoushirvani.shiva@gmail.com
A mobile version of this website is a work in progress. Meanwhile, go look at your desktop
:)

Konstnärslön.nu

Performance, 15 min. "Loves Labour (Zero)" ägde rum på Fylkingen i mars 2019

År 2017 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av de statliga insatserna och villkoren för professionellt verksamma konstnärer. Utredningen skulle då bedöma hur de statliga insatserna bidrar till att nå de kulturpolitiska målen och föreslå eventuella förändringar av insatserna för att anpassa dem till nuvarande förutsättningar och behov. Där tog man stor hänsyn till bl.a. digitaliseringen och föreslog att del av budgeten skulle gå till Tillväxtverket för att satsa på företagsamhet bl.a. via internet och digitala medier. Vad digitalisering egentligen innebär tydliggörs inte i rapporten. Målet var även att bredda rekrytering genom digitalisering och internet så att fler individer från de olika samhällsklasserna ska välja att arbeta inom kreativa yrken.

Som en respons startade forskningsgruppen Work a Work en manifest. Vi föreslog en “lösning” som i långa loppet skulle kunna bidra till det mål som regeringen vill nå, att fler konstnärer får tid att arbeta med sina yrkesval samtidigt som individer från fler samhällsgrupper automatiskt kan välja att arbeta som konstnärer. Förslaget blev Konstnärslön.nu, ett performativt projekt som manifesterade ett förslag till konstnärers försörjning i liknelse med en basinkomst för konstnärer. Ett alternativ till stipendieansökningar och arbetsstipendium. Projektet invigdes med en månad lång utställning med samtal alternativ till konstnärslön. Vi bjöd in politiker, journalister, konstnärer och kulturarbetare till samtal och mat. Invigningen/utställningen ägde rum den fredag 28 september år 2018, på galleri Tegen” i Stockholm.

“Vilka väljer att arbeta som konstnärer- en separatistisk kväll på tegen2

I regeringens rapport Konstnär oavsett Villkor nämns specifikt, breddad rekrytering. Enligt deras underlag och med statistik i ryggen tydliggjordes att vissa grupper i samhället är väldigt underrepresenterade på konsthögskolor och inom konstnärsyrken, samt att majoriteten av de som väljer att studera till konstnär har föräldrar med akademisk bakgrund eller kommer från akademiska hem.

Den underrepresenterade grupper är ofta den socioekonomiska gruppen med icke-europeisk bakgrund som har erfarenhet av flykt och migration. Denna grupp har vanligtvis inte byggt upp en ekonomisk trygghet eller andra materiella resurser i det nya landet. Vissa har aldrig fått möjligheten att göra det p.g.a låga löner. Dessa indikationer är inte något som återges tydligt i regeringens rapport, men vi som arbetar inom fältet vet att det ser ut så.

Symptomatiskt nog upprepades brist på representation även i stora delar av projektet Konstnärslön.nu. Projektet upprätthöll samma homogenitet som rapporten belyste genom att majoriteten som bjöds in till samtalen om konstnärernas villkor och löner var vita svenskar. Den enda forskaren/deltagaren med en icke-europeisk bakgrund i forskningsprojektets stomme var jag. Det är inte sällan som den person som tillhör en minoritet i en grupp även blir den som får eller tar ansvaret att bredda rekryteringen i samma grupp. En kväll bjöd jag in till ett enskilt forum med middag och samtal där alla deltagande konstnärer hade en icke- europeisk bakgrund och majoriteten satt på erfarenhet av flykt och/eller migration. Gruppen var separatistisk.

Under denna kväll samlade vi om hur våra resor sett ut. Hur vi valde konsten och hur vi får det att gå runt. Vi delade våra upplevelser av rasism i fältet, att vara minoritet i en homogen konstvärld. Denna kväll blev som en manifest i sig inom ramen för projektet konstnärslön.nu. Manifestet visar på hur strukturer sker symptomatiskt. Denna process synliggör hur vi alla cirkulerar i samma banor där det homogena symptomatiskt upprepas och hur vissa av oss som får rollen som rekryterare av “mångfald” måste väja för att inte utsätta minoritetsgruppen för relativistiska kommentarer och motargument som tar död på våra erfarenheter.”

Text av Shiva Anoushirvani (Ingående och mer utbenande text om projektet kommer att publiceras inom kort). 

Samtliga deltagarare i Konstnärslön.nu:Åsa Andersson Broms, Shiva Anoushirvani, Karin Hansson, Per Hasselberg, George Kentros, och Nils Claesson utvecklar frågan med hjälp av Maria Lilja, Daniela Auerbach, och Elisabeth Westerlund och med samtalspartners som Nike Markelius, Jens Holm, Jonna Bornemark, Nasim Aghili, Ninos Josef, Joyes IP, Estella Burga, Roxy Farhat, Ahang Bashi, Lennart Färnström, Carl Schlyter, Annika Lillemets, Lars Arrhenius, Erik Eriksson, Gunilla Sköld Feiler, Dror Feiler, Hans Jörgen Johansen, Pernilla Carlsson och Magnus Jacobsson.

Länkar:
https://parsejournal.com/article/5992/

http://konstnarslon.nu/

Forskningen har genomförts med stöd av Vetenskapsrådet.

Love's Labour

Performance, 15 minutes